Lion het stadhuis in de lente

Adresonderzoek

Binnen 5 dagen nadat u bent verhuisd, geeft u uw adres door aan de gemeente. Dit is wettelijk verplicht. Doet u dit niet, dan kunnen wij een adresonderzoek instellen. Staat er iemand op uw adres ingeschreven die daar niet (meer) woont? Vraag ons een adresonderzoek in te stellen.