Lion het stadhuis in de lente

Automatische incasso gemeentelijke belastingen

Een automatische incasso vraagt u aan voor afvalstoffenheffing, rioolheffing, onroerendezaakbelasting, hondenbelasting, en een extra sortibak (restcontainer). Daarmee geeft u ons toestemming om het bedrag van die heffingen in 10 maandbedragen van uw rekening af te schrijven.

Andere heffingen op de aanslag moet u betalen binnen de termijn die op de aanslag staat. Wilt u deze ook in termijnen betalen? Vraag een betalingsregeling aan.