Lion het stadhuis in de lente

Belasting niet betalen? Kwijtschelding aanvragen.

Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Bijvoorbeeld omdat u rond moet komen van een bijstandsuitkering, studiefinanciering of een AOW-uitkering? Vraag daarom altijd kwijtschelding aan. Aanvragen kost weinig tijd en kan veel geld besparen.