Lion het stadhuis in de lente

Bijstandsfraude

Geeft iemand verkeerde informatie? Verzwijgt iemand belangrijke informatie? Houdt iemand zich niet aan de regels? Heeft u het vermoeden dat iemand misbruik maakt van bijvoorbeeld een bijstandsuitkering, PGB of Wmo voorziening? Dat heet fraude. Maak (anoniem) een melding.