Lion het stadhuis in de lente

Extra geld bij vrijwilligerswerk

Krijgt u een uitkering van de gemeente Leeuwarden en doet u vrijwilligerswerk (participatieactiviteiten) in de buurt, wijk of gemeente? Als u dat een jaar lang heeft gedaan, heeft u misschien recht op een beloning. Dit heet participatiepremie.