Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Het dragen van een mondkapje is verplicht in het gemeentehuis.
Meer informatie vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion het stadhuis in de lente

Financiële verantwoording subsidies Gemeente Leeuwarden

Voor de verantwoording van de subsidie en de beoordeling van de financiële positie van de subsidieontvanger vraagt de gemeente Leeuwarden de volledige jaarrekening, ook als slechts een deel van de activiteiten wordt gesubsidieerd.