Lion Impressie Cambuurstadion

Gebiedsontwikkeling WTC en nieuw Cambuur stadion

Het WTC-gebied moet de komende jaren een metamorfose ondergaan. De bouw van een nieuw voetbalstadion voor Cambuur zorgt voor meer dynamiek in het gebied in combinatie met winkels, horeca en indooractiviteiten (leisure). Er zijn twee nieuwe supermarkten gevestigd en het nieuwe Cambuurstadion moet onderdak bieden aan onderwijs: ROC Friese Poort. De ontwikkeling levert een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid. Op deze pagina leest u meer over de gebiedsontwikkeling WTC Cambuur.

Actueel:

Van Wijnen, SC Cambuur, ROC Friese Poort en de gemeente Leeuwarden hebben op 15 maart de definitieve contracten voor de realisatie van het Cambuurstadion en het onderwijsgebouw voor ROC Friese Poort vastgesteld. Hiermee zijn de contractuele zaken afgerond en kan Van Wijnen beginnen met het bouwrijp maken en de verdere bouwvoorbereiding. Alle documenten voor de omgevingsvergunning zijn ingediend. De omgevingsvergunning ligt met ingang van 24 maart ter inzage via www.overheid.nl

Werkzaamheden en informatieavond voor de omgeving

Van Wijnen nodigde de omgeving uit voor een informatieavond op 5 april over het ontwerp, de vervolgplanning, monitoring en licht en geluid. Daarna zijn in april nog inloopspreekuren voor de omgeving, zie de laatste nieuwsbrief en de link hieronder. Ondertussen start Van Wijnen in de week van 21 maart met werkzaamheden om het terrein van het Cambuur-stadion verder geheel bouwrijp te maken.

Hoe komt het gebied eruit te zien?

Samen met omwonenden is gewerkt aan het ontwerp voor het gebied. Weten wat waar komt? Bekijk het ontwerp:

pdf Definitief ontwerp inrichting openbare ruimte gebiedsontwikkeling WTC Cambuur (PDF, 1.76 MB)

 

Wat ging vooraf?

Sinds september 2017 werkt de gemeente nauw samen met inwoners uit de omgeving van het WTC gebied en andere betrokkenen in de werkgroep belanghebbenden. Onder andere zorgen uit de omgeving en kansen waren input voor het ontwikkelen van het stedenbouwkundig plan voor het gebied. In het vastgestelde stedenbouwkundig plan schetste de gemeente een beeld van hoe het gebied bij het WTC er ongeveer uit komt te zien. In juli 2018 stelde de gemeenteraad op verzoek van de SOC een nieuw voorstel vast waarbij op enkele punten wordt afgeweken van de eerdere kaders. De gemeenteraad stelde het stedenbouwkundig plan vast op 23 januari 2019. Daarna werd met de werkgroep belanghebbenden gewerkt aan het bestemmingsplan en aan het inrichtingsplan.

Nieuwsbrieven

pdf Nieuwsbrief gebiedsontwikkeling WTC Cambuur maart 2022 (PDF, 2.41 MB) pdf Nieuwsbrief gebiedsontwikkeling WTC Cambuur februari 2022 (PDF, 2.41 MB) pdf Nieuwsbrief gebiedsontwikkeling WTC Cambuur juni 2021 (PDF, 1.34 MB) Nieuwsbpdf Nieuwsbrief gebiedsonwikkeling WTC Cambuur april 2021 (PDF, 1.7 MB) pdf Nieuwsbrief gebiedsontwikkeling WTC Cambuur november 2020 (PDF, 1.18 MB) pdf Nieuwsbrief gebiedsontwikkeling WTC Cambuur september 2020 (PDF, 1.8 MB) pdf Nieuwsbrief gebiedsontwikkeling WTC Cambuur juli 2020 (PDF, 1.18 MB) pdf Nieuwsbrief gebiedsontwikkeling WTC Cambuur juni 2020 (PDF, 2.94 MB) pdf Uitnodiging publieksdag 14 maart vm vuurwerkterrein met aftrap gebiedsontwikkeling (PDF, 1.53 MB) pdf Nieuwsbrief gebiedsontwikkeling WTC Cambuur februari 2020 (PDF, 1.84 MB) pdf Nieuwsbrief gebiedsontwikkeling WTC Cambuur oktober 2019 (PDF, 1.37 MB) pdf Nieuwsbrief gebiedsontwikkeling WTC Cambuur juli 2019 (PDF, 2 MB) pdf Nieuwsbrief gebiedsontwikkeling WTC Cambuur april 2019 (PDF, 1.44 MB) pdf Nieuwsbrief gebiedsontwikkeling WTC Cambuur december 2018 (PDF, 1.03 MB) pdf Nieuwsbrief gebiedsontwikkeling WTC Cambuur november 2017 (PDF, 3.66 MB)

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar wtccambuur@leeuwarden.nl.

 

Businesscase

PDFBusinesscase Cambuur Boulevard mei 2017 (PDF, 2.99 MB)

PDFBijlage 1 - Functionele mogelijkheden WTC locatie (PDF, 278.8 KB)

PDFBijlage 2 - Stedenbouwkundige ontwikkeling (PDF, 5.87 MB)

PDFBijlage 3 - Situatie percelen beginsituatie (PDF, 767.19 KB)

PDFBrief aan SCC en SOC (PDF, 120.8 KB)

PDFBijlage 2 - Dossier gebiedsontwikkeling WTC (PDF, 2.97 MB)

PDFBijlage 4 - Situatie percelen eindsituatie (PDF, 886.97 KB)

PDFBijlage 5.1 - Meerjarenbegroting nieuw stadion omzet (PDF, 210.82 KB)

PDFBijlage 5.2 - Meerjarenbegroting nieuw stadion kosten (PDF, 194.29 KB)

PDFBijlage 5.3 - Meerjarenbegroting Ere nieuw stadion omzet (PDF, 210 KB)

PDFBijlage 5.4 - Meerjarenbegroting Ere nieuw stadion kosten (PDF, 194.24 KB)

PDFBijlage 5.5 - Toelichting op meerjarenbegroting nieuw stadion (PDF, 203.3 KB)

PDFBijlage 6 - Model Veiligheidsverklaring (PDF, 1.22 MB)

PDFBijlage 7 - Parkeerbalans (PDF, 222.25 KB)

PDFVervolg op vraagarticulatie gebiedsontwikkeling WTC (PDF, 134.24 KB)

Informatiebijeenkomsten

pdf Presentatie informatiemarkt bestemmingsplan 9 mei 2019 (PDF, 4.88 MB) pdf Verslag informatiemarkt bestemmingsplan 9 mei 2019 (PDF, 301.21 KB) pdf Informatiebijeenkomst 8 januari 2019 Presentatie gemeente Leeuwarden (PDF, 5.92 MB) pdf Informatiebijeenkomst 8 januari 2019 Presentatie Ontwikkelcombinatie (PDF, 1.36 MB) pdf Presentatie informatiebijeenkomst 20 december (PDF, 1.69 MB) pdf Verslag informatiebijeenkomst 20 december 2017 (PDF, 312.05 KB) pdf Presentatie overlegbijeenkomst omgeving 26 september (PDF, 1.06 MB) pdf Verslag overlegbijeenkomst met omgeving 26 september 2017 (PDF, 156.83 KB) pdf Aanvulling op verslag van bijeenkomst 26 september (PDF, 202.54 KB) pdf verslag overleg met wijkpanels 25 september 2017 (PDF, 202.6 KB)

PDFVerslag informatiebijeenkomst 27 juni 2017 (PDF, 212.51 KB)

PDFVerslag informatiebijeenkomst 3 juli 2017 (PDF, 211.17 KB)

PDFVerslag informatiebijeenkomst 4 juli 2017 (PDF, 138.22 KB)

Bijeenkomsten werkgroep belanghebbenden

pdf Verslag 1 oktober 2019 (PDF, 281.52 KB) pdf Verslag 20 mei (inrichtingsplan) (PDF, 268.41 KB) pdf ​Verslag 7 mei 2019 (inrichtingsplan) (PDF, 301.03 KB) pdf ​Verslag 16 april 2019 (inrichtingsplan) (PDF, 251.65 KB) pdf verslag 10 april 2019 (PDF, 479.81 KB) pdf Verslag 1 april 2019 (PDF, 208.26 KB) pdf verslag 11 februari 2019 (PDF, 377.39 KB) pdf Verslag 7 januari 2019 (PDF, 306.33 KB) pdf Verslag 6 november 2018 (PDF, 75.09 KB) pdf Verslag 16 oktober 2018 (PDF, 77.93 KB) pdf Verslag 25 september 2018 (PDF, 393.54 KB) pdf Verslag 21 februari 2018 (PDF, 301.75 KB) pdf Verslag 31 januari 2018 (PDF, 128.49 KB) pdf Verslag 13 december 2017 (PDF, 94.05 KB) pdf Verslag 21 november 2017 (PDF, 42.12 KB) pdf Verslag 1 november 2017 (PDF, 46.87 KB) pdf Verslag 11 oktober 2017 (PDF, 212.52 KB)