Lion het stadhuis in de lente

Geheimhouding persoonsgegevens

Wilt u niet dat de gemeente uw persoonsgegevens doorgeeft aan bijvoorbeeld advocaten, verenigingen en niet-commerciële bedrijven of instellingen? Vraag dan ‘geheimhouding persoonsgegevens’ aan. Dit regelt u voor uzelf en voor uw minderjarige kinderen. Aanvragen, wijzigen of stoppen is gratis. U ontvangt een brief van de gemeente Leeuwarden waarin staat dat uw persoonsgegevens voortaan geheim worden gehouden.