Lion het stadhuis in de lente

Gladheidbestrijding

Onder welke omstandigheden wordt er gestrooid? Waar wordt gestrooid?