Lion het stadhuis in de lente

Grafbedekkingen

De gemeente Leeuwarden onderhoudt de algemene begraafplaatsen. Als rechthebbende betaalt u daar aan mee. Aan grafbedekking en het onderhoud daarvan zijn bepaalde voorwaarden en regels verbonden.