Lion het stadhuis in de lente

Herontwikkeling voormalig locatie basisschool Hilaard

De basisschool aan de Hoptilsterdyk 28 in Hilaard wordt niet meer als school gebruikt. De dorpsbewoners willen graag extra woningen voor starters en senioren. Om starters aan het dorp te binden en voor doorstroming van senioren. De gemeente Leeuwarden is eigenaar van het gebouw en de grond. Zij willen graag, samen met de dorpsbewoners en een ontwikkelaar, op zoek naar een nieuwe invulling van het schoolgebouw.