Lion het stadhuis in de lente

Participatiepremie

Krijgt u een uitkering van de gemeente Leeuwarden en doet u vrijwilligerswerk (participatieactiviteiten) in de buurt, wijk of gemeente? Als u dat een jaar heeft gedaan, heeft u misschien recht op een beloning (participatiepremie).