Lion het stadhuis in de lente

Kwijtschelding aanvragen als u niet kunt betalen

Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan heeft u misschien recht op kwijtschelding. Dat betekent dat u een aantal belastingen niet hoeft te betalen. Kwijtschelding voor de aanslag van het Waterschap, vraagt u aan bij het Noordelijk Belastingkantoor (NBK). Kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen, vraagt u digitaal bij de gemeente aan.