Lion het stadhuis in de lente

Leerplicht

Jonger dan 18? Dan ben je leerplichtig of kwalificatieplichtig.