Lion het stadhuis in de lente

Loonkostensubsidie

Door een ziekte of beperking is het soms lastig om een baan te vinden. Bijvoorbeeld omdat u daardoor minder snel kunt werken, of omdat u extra ondersteuning nodig hebt.

De gemeente Leeuwarden wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Zo kunt u als werkgever subsidie aanvragen bij de gemeente. Dit heet ‘loonkostensubsidie’.