Lion het stadhuis in de lente

Minimaregelingen

Heeft u een laag inkomen en moeite met maandelijks rondkomen? Misschien heeft u recht op een minimaregeling.

'Minimaregelingen' is een verzamelnaam voor regelingen voor mensen met een laag inkomen. Wanneer u door uw situatie hier recht op heeft, kunt u een vergoeding ontvangen voor verschillende kosten.