Bent u van plan naar het Gemeentehuis te komen? Lees dan eerst de voorwaarden en regels op de pagina ‘Openingstijden en diensten in Coronatijd’. Burgerzaken werkt bijvoorbeeld alleen nog maar op afspraak.

Lion het stadhuis in de lente

Friezenhal WTC Expo als tijdelijke noodopvanglocatie voor vluchtelingen

Publicatiedatum: 
25 feb 2020
Er wordt een tijdelijke noodopvanglocatie voor vluchtelingen ingericht in de Friezenhal van het WTC Expo.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) richt de Friezenhal in het WTC Expo in als tijdelijke noodopvanglocatie voor vluchtelingen. Gemeente Leeuwarden heeft hiermee ingestemd.

Tijdelijk tot uiterlijk 1 oktober
Het  COA heeft bij gemeente Leeuwarden een verzoek neergelegd om een tijdelijke noodopvanglocatie voor vluchtelingen te mogen inrichten in de Friezenhal van het WTC Expo te Leeuwarden. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft hiermee ingestemd. Het betreft een opvanglocatie voor 500 tot 600 personen in de periode vanaf 18 maart tot uiterlijk 1 oktober 2020. Of zoveel eerder als mogelijk.

Informatiebijeenkomst 3 maart
Het COA en het college van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden nodigen u uit voor een inloop- en informatiebijeenkomst over de inrichting van de opvanglocatie in het WTC. Diverse organisaties, zoals gemeente, het COA en de politie zullen u te woord staan en uw vragen beantwoorden. 

Datum: dinsdag 3 maart 2020
Locatie: Westcord WTC hotel Leeuwarden, ingang hotel, Heliconweg 52 Leeuwarden 
Tijdstip: tussen 20:00 uur  tot 21:30 uur

Waarom opnieuw deze opvanglocatie?
De capaciteit voor de opvang van asielzoekers moet om meerdere redenen worden verhoogd. Er is sprake van een licht hogere instroom.  Ook worden niet alle asielaanvragen binnen de vastgestelde termijnen afgehandeld, waardoor asielzoekers in afwachting van een besluit langer in de opvang blijven. Bij de uitstroom van statushouders speelt ook krapte op de woningmarkt een rol. Het COA vangt op dit moment ruim 27.000 asielzoekers op. Daarom is deze tijdelijk noodopvang nodig. De 500 tot 600 personen komen niet in een keer naar Leeuwarden, maar stromen geleidelijk in vanaf medio maart. Het COA betaalt en beheert de noodopvang volledig.
Wilt u meer weten over (nood)opvanglocaties voor vluchtelingen? Kijk dan op de website van het COA.

•In deze Q&A vindt u meer informatie:

 pdf Q&A (PDF, 495.41 KB)

Wat betekent dit voor u?
Vluchtelingen in de noodopvang maken net als u gebruik van de buitenruimten. Samen met het COA, wijkagenten, Stadstoezicht, de wijkpanels en andere bewonersorganisaties proberen we dit zo goed mogelijk te laten verlopen. 
Onderdeel daarvan is een omgevingsoverleg waarbij ook vertegenwoordiging uit uw wijk en de omliggende bedrijven aanwezig is.

Hebt u een idee om de vluchtelingen een warm welkom in Leeuwarden te bieden of wilt u de handen uit de mouwen steken? Dan kunt u dat aangeven tijdens de inloopbijeenkomst van 3 maart of via 14058.
Mocht u tijdens de opvangperiode vanaf medio maart een melding hebben of anderszins willen overleggen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Leeuwarden via telefoonnummer 14058 en kunt u vragen naar het Meldpunt Overlast of de afdeling Juridische en Veiligheidszaken.