Bent u van plan naar het Gemeentehuis te komen? Lees dan eerst de voorwaarden en regels op de pagina ‘Openingstijden en diensten in Coronatijd’. Burgerzaken werkt bijvoorbeeld alleen nog maar op afspraak.

Lion het stadhuis in de lente

Maaiwerkzaamheden Nieuwe Wielen

Publicatiedatum: 
21 sep 2021

In januari 2022 start het project Ruim Baan Voor Water in de Nieuwe Wielen. Vanaf eind september beginnen de voorbereidende werkzaamheden hiervoor. Deze werkzaamheden zijn in opdracht van en worden uitgevoerd door Wetterskip Fryslân.

Voorbereidende werkzaamheden

Om te voorkomen dat er tijdens de uitvoering van het project beschermde dieren verstoord worden, worden binnenkort een aantal maatregelen genomen. In het zuidelijk deel van het gebied wordt het gras gemaaid en de oevers van de poldersloten glad gemaakt, zodat dieren elders gaan nestelen voor hun winterslaap.

Op dit kaartje kunt u bekijken om welk gebied het gaat: 

overzichtskaartje van het gebied in de Nieuwe Wielen waar de werkzaamheden plaatsvinden
Auteur: 
Gemeente Leeuwarden
Licentie: 
Creative Commons

Ruim Baan voor Water

De werkzaamheden in de Nieuwe Wielen zijn onderdeel van het project Ruim Baan voor water waarbij diverse waterkeringen en -gangen in Fryslân worden aangepakt, zodat deze weer voldoen aan de gestelde eisen en er meer waterberging wordt gecreëerd. Zo zorgt het waterschap voor schoon water en is het gebied beter beschermd tegen wateroverlast bij extreme neerslag en watertekorten bij extreme droogte door klimaatverandering.