Lion het stadhuis in de lente

Opvanglocatie voor vluchtelingen in Grou geopend

Publicatiedatum: 
11 mrt 2022

Op verzoek van de Veiligheidsregio Fryslân gaat de beoogde opvanglocatie in Grou per direct open voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Dit betekent dat er elk moment maximaal 170 personen kunnen worden opgevangen in waterhostel Oer ’t Hout aan de Raadhuisstraat 18.

Inloopbijeenkomst

Op maandagavond 14 maart organiseert de gemeente Leeuwarden een inloopbijeenkomst in Hotel Oostergoo in Grou. Tussen 19:00 en 20:30 uur kunt u op elk moment binnenlopen met vragen over de opvang van vluchtelingen in uw dorp. U bent van harte welkom.

Aanwezig is wethouder Bert Wassink (portefeuillehouder Vluchtelingen), gemeenteambtenaren van verschillende diensten, het Rode Kruis, de wijkagent en vertegenwoordigers van Amaryllis. Deze laatstgenoemde organisatie coördineert de inzet van vrijwilligers in de opvang.

Inzamelen of brengen van spullen en goederen

In de gemeente Leeuwarden zijn met opvanglocaties afspraken gemaakt voor het huisvesten van vluchtelingen. Deze locaties voorzien vaak al in spullen en goederen die mensen nodig hebben om in de locatie te verblijven. Daarnaast voorziet de gemeente Leeuwarden in de dagelijkse behoeften. Voor nu is het daarom niet nodig spullen of goederen in te zamelen of te doneren. Mocht er een specifieke behoefte ontstaan, dan wordt dit gecommuniceerd.

Wilt u nu al iets doen? Dan kunt u, indien mogelijk, het beste een donatie doen via Giro 555.

Meer informatie

Op deze pagina vindt u algemene informatie over de opvang van vluchtelingen, informatie over wat u kunt doen en antwoord op de meest gestelde vragen over dit onderwerp.