Lion het stadhuis in de lente

Vragenlijst: Schone energie Fryslân

Publicatiedatum: 
15 apr 2020


We zijn in Nederland begonnen met het opwekken van duurzame energie op grote schaal. Onze lucht wordt schoner en we stoppen met boren naar olie en aardgas. Zo zorgen we voor een betere toekomst voor ons én onze kinderen.

Regionale Energiestrategie (RES)


Fryslân is een van de dertig energieregio’s die een Regionale Energiestrategie (RES) gaat opstellen. Hierin staat voor het jaar 2030 beschreven:

  • Hoeveel elektriciteit we gaan opwekken met wind- en zonne-energie op land.
  • Hoe we huizen en gebouwen gaan verwarmen zonder aardgas.

Een duurzame toekomst…


… is van ons allemaal. Als gemeente willen wij pas extra ambities voor schone energie opstellen, nadat inwoners en organisaties daar met elkaar over hebben gesproken. Daarom vragen wij u om mee te denken over een duurzame toekomst. Vanwege het coronavirus kan dat voorlopig alleen op afstand.

In de online vragenlijst kunt u aangeven op welke manier u het liefst wordt betrokken bij de plannen voor duurzame energie.

De vragenlijst staat van 14 april t/m 3 mei online op kiesvoorjelte.nl.