Lion het stadhuis in de lente

Politiek Podium

25 augustus 2021
19:00
23:00

De landelijke maatregelen om de verspreiding van het Corona virus tegen te gaan hebben invloed op de manier van vergaderen van de gemeenteraad. De raad volgt wel zo veel als mogelijk het normale systeem, dat is: Open Podium, Politieke Dialoog en Besluitvormende Raadsvergadering. Momenteel zijn in de meeste gevallen de Open Podium sessies schriftelijk of digitaal. Debat en besluitvorming vindt in principe fysiek plaats.

Publiek kan vergaderingen altijd volgen via onze stream en LEOMiddelsé.

Algemeen: houd de website www.gemeenteraadleeuwarden.nl en het raadsinformatiesysteem iBabs goed in de gaten. Hierop publiceert de griffie steeds de meest actuele stand van zaken voor de agenda’s en de besluitvorming van de gemeenteraad. Bij vragen kunt u contact opnemen met de griffie van de gemeenteraad via griffie@leeuwarden.nl.