Lion het stadhuis in de lente

Politiek Podium

25 oktober 2021
19:00
23:00

De maatregelen om de verspreiding van het corona virus tegen te gaan zijn voor het overgrote deel opgeheven. De gemeenteraad vergadert dan ook weer in het Stadhuis. Publiek is welkom. Naast de terugkeer van het fysiek vergaderen blijven we informerende bijeenkomsten ook schriftelijk of digitaal organiseren. 

De vergaderingen zijn altijd live te volgen via de stream op onze site en via lokale omroep LEOMiddelsé. 

Algemeen: houd de website www.gemeenteraadleeuwarden.nl en het raadsinformatiesysteem iBabs goed in de gaten. Hierop publiceert de griffie steeds de meest actuele stand van zaken voor de agenda’s en de besluitvorming van de gemeenteraad. Bij vragen kunt u contact opnemen met de griffie van de gemeenteraad via griffie@leeuwarden.nl.