Lion het stadhuis in de lente

Precariobelasting

U betaalt belasting als u een voorwerp onder, op of boven openbare gemeentegrond plaatst en daarvoor een vergunning nodig hebt. Bijvoorbeeld een terras, ligplaats voor een vaartuig, container voor bouwafval en sloopafval, of het houden van evenementen. Dit heet precariobelasting. De persoon die gebruik maakt van de openbare gemeentegrond betaalt deze belasting.