Lion het stadhuis in de lente

Regeling Noodfonds Corona 2022

Non-profitorganisaties op het gebied van sport, recreatie, en sociaal maatschappelijke organisaties en instellingen kunnen een beroep doen op de “Regeling noodfonds Corona 2022 gemeente Leeuwarden”. We willen hiermee voorkomen dat problemen als gevolg van de coronacrisis leiden tot faillissement of beëindiging van activiteiten. Deze regeling is van tijdelijke aard, bedoeld voor de aanpak van acute probleemsituaties en het gaat om maatwerk per aanvragen. Deze regeling is een vangnetregeling, waarbij u als instellingen eerst uw mogelijkheden bij andere regelingen moet uitputten.