Lion het stadhuis in de lente

Registratie Niet Ingezetenen

Komt u naar Nederland om te werken of te studeren en blijft u korter dan 4 maanden, dan kunt u zich als niet-ingezetene laten inschrijven bij de gemeente Leeuwarden of bij een andere inschrijfgemeente.

Als u geen recht heeft om in Nederland te verblijven, dan moet u een verblijfsvergunning aanvragen bij de loketten voor vreemdelingen (IND-loketten). Meer informatie hierover vindt u op www.ind.nl.