Lion het stadhuis in de lente

Registratie Niet Ingezetenen

Komt u naar Nederland om te werken of te studeren en blijft u korter dan 4 maanden, dan kunt u zich als niet-ingezetene laten inschrijven bij de gemeente Leeuwarden of bij een andere inschrijfgemeente.