Lion het stadhuis in de lente

Steenslân 2 Stiens

Er is landelijk een enorme vraag naar woningen. Ook in de gemeente Leeuwarden is er behoefte aan meer woningen. Dit bleek uit een woonbehoefteonderzoek dat vorig jaar werd gehouden. We zetten ons in om Stiens uit te breiden en te voldoen aan de behoefte die er is. 

De gemeente Leeuwarderadeel wilde al een nieuwe woonwijk ontwikkelen: Steenslân. Vanwege de woningbehoefte eerder – die veel lager was – is eerst Steenslân 1 opgezet. De woningmarkt trekt aan en er is meer behoefte naar woningen. Het is daarom tijd voor het tweede deel: Steenslân 2. Hiervoor was de grond al gereserveerd.