Lion het stadhuis in de lente

Subsidie facilitering vrijwilligersorganisaties financiële hulpverlening

De subsidie facilitering vrijwilligersorganisaties financiële hulpverlening heeft als doel om vrijwilligersorganisaties die financiële hulpverlening bieden aan inwoners en leerlingen op de scholen van de gemeente Leeuwarden te ondersteunen.