Lion het stadhuis in de lente

Subsidie vrijwilligers speciaal jeugdwerk

Verricht u vrijwilligerswerk in het speciaal jeugdwerk? Voor activiteiten gericht op educatieve en creatieve ontplooiing van jeugdigen kunt u om een bijdrage vragen.