Lion het stadhuis in de lente

Subsidieregeling gemaakte kosten controle coronatoegangsbewijs

Organisaties in de gemeente Leeuwarden die kosten hebben gemaakt voor de controle van coronatoegangsbewijzen kunnen vanaf 6 juli 2022 een subsidie aanvragen van maximaal € 10.000. Burgemeester en wethouders hebben hiervoor een subsidieregeling vastgesteld van in totaal € 230.000.

Coronatoegangsbewijzen

De controle van de coronatoegangsbewijzen (CTB’s) heeft in de aanpak van de coronacrisis een belangrijke rol gespeeld. De rijksoverheid heeft aan gemeenten geld gegeven om ondernemers en organisaties te helpen. Van dit bedrag heeft gemeente Leeuwarden het polsbandjessysteem voor de Leeuwarder binnenstad geregeld. bv SPORT organiseerde de controles van de CTB’s voor een aantal sportverenigingen in de gemeente. Met het geld dat overbleef, is deze subsidieregeling gemaakt.

Wat moet u weten

U kunt tot en met 1 september 2022 een subsidie aanvragen van maximaal € 10.000. U kunt een subsidie aanvragen voor kosten die zijn gemaakt in de periode 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022. Er is maximaal €230.000 beschikbaar. Wanneer dit bedrag op is, neemt de gemeente binnengekomen aanvragen niet meer in behandeling.

Meer informatie en de voorwaarden vindt u in het volgende document:

Regeling aanvragen