Lion het stadhuis in de lente

Erkennen van het vaderschap

Wilt u als man een kind erkennen? Dit doet u bij de burgerlijke stand van de gemeente of via een notaris. Dit kan ook als u niet de biologische vader bent. Doordat u het kind erkent, wordt u de wettelijke vader. Daarmee krijgt u alle rechten en plichten die horen bij het vaderschap. U maakt hiervoor een afspraak.

Als u niet met elkaar getrouwd bent, heeft alleen de moeder het ouderlijk gezag. Om als vader ook het gezag te krijgen dient u gezamenlijk een verzoek in bij de griffie van de rechtbank.