Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Het dragen van een mondkapje is verplicht in het gemeentehuis.
Meer informatie vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion het stadhuis in de lente

Uittreksel basisregistratie personen

Soms hebt u een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) nodig. Dit is een verklaring van de gemeente dat u in Leeuwarden woont. Op het standaard uittreksel staat uw naam, adres, geboorteplaats en geboortedatum.