Bent u van plan naar het Gemeentehuis te komen? Lees dan eerst de voorwaarden en regels op de pagina ‘Openingstijden en diensten in Coronatijd’. Burgerzaken werkt bijvoorbeeld alleen nog maar op afspraak.

Lion het stadhuis in de lente

Wob-verzoek indienen

Wilt u documenten opvragen die nog niet openbaar zijn? Dan kunt u gebruik maken van de 'Wet openbaarheid van bestuur'. Dit noemen we 'een Wob-verzoek indienen'.

Voorbeelden van documenten

 • Digitale documenten
 • E-mail
 • Brief
 • Enzovoort

Niet alle documenten kunnen altijd openbaar worden gemaakt. Zo wordt bijvoorbeeld privacy gevoelige informatie niet gegeven. Dit geldt ook voor informatie die bedrijfs- of fabricage gegevens bevat. Zo zijn er meer uitzonderingen.

Kost het opvragen ook geld?

Voor het opvragen van documenten betaalt u alleen kosten voor het kopieëren. Voor de exacte kosten kunt u kijken in de tarieventabel van de 'Algemene Legesverordening' op Overheid.nl.

Hoe kan ik een Wob-verzoek aanvragen?

Dit kan op de volgende manieren:

 • Digitaal:
 • Schriftelijk:
  • schrijf een brief aan de gemeente Leeuwarden met daarin.:
   • onderwerp ‘Wob-verzoek’
   • over welk beleid u informatie vraagt
   • het document dat u wilt ontvangen
   • uw naam, adres en woonplaats
   • eventueel uw telefoonnummer en e-mailadres (voor als wij meer vragen hebben over uw aanvraag)

Het is niet mogelijk een Wob-verzoek aan te vragen via e-mail. Eventuele aanvragen worden dan ook niet in behandeling genomen. Dit staat uitgelegd in de 'Regeling elektronisch bestuurlijk verkeer gemeente Leeuwarden 2015'. Deze regeling vindt u op Overheid.nl.

Wanneer ontvang ik de informatie?

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u binnen 4 weken een reactie van de gemeente Leeuwarden. De periode van 4 weken kan éénmaal met maximaal 4 weken worden uitgesteld.
Ook hierop kunnen uitzonderingen zijn. Bijvoorbeeld als wij meer gegevens van u of een derde nodig hebben om het Wob-verzoek te kunnen afhandelen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de 'Wet openbaarheid van bestuur' op Overheid.nl.