Lion het stadhuis in de lente

WOZ-waarde

De waardering onroerende zaken (WOZ) is de waarde van een object. Dit is een 'woning' of 'niet woning'. Een 'niet-woning' is bijvoorbeeld een bedrijf, winkel, kantoor, garagebox of een stuk grond. De WOZ-waarde van uw object bepaalt hoeveel u aan de gemeente betaalt voor de onroerendezaakbelasting (OZB) en de rioolheffing.